Közzététel 2012

SC Hírös-Ép

"A kormány 107/2011. (VI.30) kormány rendelete 4.§. (11) bekezdése alapján:
A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás összegét."

 

A sportszervezet sportfejlesztési programja

 

Az egyesületünk bemutatkozása, működése

 

1994 óta létezik egyesületünk. Alapítója Kertész Zoltán a Hírös-Ép Építőipari Kft. vezetője. Azzal a céllal hozta létre az „SC Hírös-Ép” utánpótlás futball klubbot, hogy a 6-12 éves gyermekek számára sportolási lehetőséget biztosítson.

 

Ennek természetes folyamodványa, hogy az utánpótlás korosztály számára folyamatos edzés lehetőséget ad a gyerekeknek. Fő célunk az volt, akkor és még ma is, hiába telt el 16 év, hogy a gyerekek megismerjék, majd ez által, megszeressék a sportágat. Az már csak plusz a gyermekeink számára, hogy a korosztályos tornákon megmutathatják megszerzett ismereteiket. Saját rendezésű tornáinkon külön díjazzuk egyesületünk játékosait. A srácok számára utazásokat, kirándulásokat szervezünk, hisz külföldi-, nemzetközi tornákon is állandó résztvevők vagyunk (pl: Marseille, Göteborg).

Hosszú távú célunk az, hogy egyesületünk létszáma növekedjen. Minél több gyermek sportoljon, mozogjon. A családias hangulat mellett, a gyermek foci „minőségileg” is javuljon, sikerüljön válogatott szintű játékosokat kinevelni.

 

Fontos célkitűzésünk továbbá az is, hogy a nagypályára kerülés idején (11 éves kor) ne szippantsa el őket a nagynevű városi egyesületünk. Önálló csapatként nevezhessünk a 11-12 éves korosztályban a számukra megfelelő bajnokságban.

 

Az eddigi tapasztalatok is ezt bizonyítják, gyermekeink nem szívesen igazolnak el. A nagy kluboknál összevonják őket, így a kevésbé tehetségesebb játékosok lemorzsolódnak és ideje korán abbahagyják a sportolást, a futballt.

 

Képzési rendszerünk úgy épül fel, hogy már az óvodákban megcélozzuk a gyerekeket és játékos formában megszerettetjük a sportágat. Mikro csoportos foglalkozásokon, „mini edzéseken” ismerhetik meg a labdát, az azzal való mozgást, cselezéseket, passzolásokat, valamint maga a játék szabályait.

 

Már ezeknek a gyerekeknek is heti kettő-három edzést tartunk. Rendszeressé vált egyesületünknél, hogy évente több alkalommal „ovi-kupát” rendezünk, ahol a város óvodái vesznek részt. Itt a gyerekek a játék lehetősége mellett érmeket, kupákat, különdíjakat kapnak. Nagyon figyelünk arra is, hogy a díj nélkül maradt gyerekek sem menjenek üres kézzel haza. Jelenleg Kecskeméten 3 óvodában folyik már a nevelés, képzés. Óvoda után se engedjük el a gyerekek kezét, hisz iskolába kerüléskor játékosaink kikerülnek az egyesületünkbe. Ez azt jelenti, hogy nem az óvodákban folyik a további edzés, hanem füves pályán, szakedzőkkel, korcsoportokra bontva. Itt már a gyerekek számára specifikus futballoktatás folyik, továbbra is biztosítva számukra a tornákon való állandó részvételt. Ennek a rendszernek köszönhetően ma már 12 éves korig minden korosztályban tudjuk képviselni az egyesületet.

 

Klubunk koncepciója már ismert országosan, elismerik, becsülik nevelő munkánkat. A csapatok szívesen jönnek az általunk megrendezett tornákra. Számos kiváló, korosztályos válogatott játékos került ki kezünk közül, akik a mai napig jó szívvel gondolnak ránk, büszkék nevelő egyesületükre. Örömmel gondolunk vissza az együtt töltött évekre, hisz számos közös, jó élmény összeköt bennünket.

 

Egyesületünk éves működésének feltételei igen megnövekedtek. Ez számunkra önállóan megterhelő, ezért kérnénk az MLSZ támogatását a pályázat elnyeréséhez.

 

Tárgyi eszközeink elhasználódtak, szükség van állandó cseréjükre, frissítésükre. Termeink bérleti díja megnövekedett, az edzői juttatásokat kicsit emelni kellett napjaink inflációjának megfelelően. A szülőket semmiképp sem szerettük volna terhelni, így a minimális havi tagdíj nem változott már évek óta. Tornáink megrendezése is egyre költségesebb, hisz a megszokott színvonalunkon nem akarunk rontani. Szponzorokat találni a mai gazdasági helyzetben igen nehéz.

 

Az egyesületünk sportfejlesztési programja az „utánpótlás-nevelési feladatok” ellátására orientálódik. Egyesületünk célkitűzése, hogy egy határozott társadalmi felelősségvállalással, a labdarúgás közvetlen és közvetett értékeit képviselve, a 6-12 éves gyermekek számára sportolási lehetőséget biztosítson. A sportolási lehetőség biztosításával a gyerekek mind szellemi, mind fizikai fejlődésük szempontjából káros, illetve kevésbé hasznos tevékenységek helyett a labdarúgással tölthetik szabadidejüket.

 

Támogatás felhasználási terv: utánpótlás-nevelési feladatokra

 

  • Sporteszköz, sportfelszerelés pótlása: labdák, mezek, szerelések, kapu, háló kiegészítő eszközök
  • edzéslehetőségek biztosítása: tavaszi időszak Kecskeméti Főiskola GAMF (április 15-től október 15-ig pályabérlés, téli időszak Református általános iskola és Középiskola (október 15-től április 15-ig terembérlés)
  • Tornáink megrendezése: -téli tornák Messzi István Sportcsarnok, Kecskeméti Főiskola GAMF, Református általános iskola és Középiskola (terembérlés, díjazás, játékvezetői költségek, kiegészítő személyzet)-tavaszi, nyári tornák Kecskeméti Főiskola GAMF, Kecskemét Műkertváros: pályabérlés, díjazás, játékvezetői költségek, kiegészítő személyzet
  • edzői juttatások: 4 korosztályos edző, egy kapusedző, mozgáskoordinációt fejlesztő edző
  • Tornákon való részvétel belföldön: (nevezési díj csoportonként 10 torna, úti költség 50 alkalom átlagosan 2x80 km, szállás, étkezés)
  • Tornákon való részvétel külföldön: (nevezési díj évente 2x, úti költség, szállás, étkezés)

 

Utánpótlás- nevelés ráfordítására 2011/12-es évadra felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft)

 

Jogcím   2011/12-es bajnoki évad
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése   400 000 Ft
Személyszállítási költségek   1 016 000 Ft
Nevezési költségek   200 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek   600 000 Ft
Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei   52 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja   3 500 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással,és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségei   500 000 Ft
Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítása 2011/12   6 268 000 Ft
be/8271/2011 nyilvántartási számú sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyó határozata szerint a támogatás összege:
Utánpótlási-nevelési feladatokra
  5 800 000 Ft

Megosztás!

Kapcsolódó oldalak